Srbija ispunila uslove, od IPARD-a 175 mil. EUR

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

MinisTar PoLjoPriVrede cranislav oedimović najavio je da će prvi konkursi za koriN šćenje jPbse sredstava fv u iznosu od R7V miliona “iti raspisani krajem godine. lako je istakaoM konkursi za sredstva koja su namenjena poljoprivrednicima “iće raspisani početN kom novem“ra ili krajem decem“ra.

Ministarstvo poljoprivrede je o“avestilo zamenika šefa eelegacije fv u ceogradu pskaN ra cenedikta da je poslednji od četiri uslova za odo“renje jPbse akreditacije ispunjen i da je počela eksterna revizija od strane nadležni” organa fvropske komisije. Taj poslednji uslov je adaptacija zgrade vprave za agrarna plaćanja.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.