NOVI PRIHODI LOKALNIH SAMOUPRAVA

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

PorasT PriHoda LokaLniH saMoUPraVa u tr“iji direktna je posledica reformi sproN vedeni” na inicijativu Vlade sepu“like tr“ijeM a uz podršku bmeričke agencije za međuN narodni razvoj i njenog Programa za “olje uslove poslovanja Ivtbje cfPJM saopštila je ta američka agencija. hradovi i opštine u tr“iji imaće više novca za razvoj školaM vrtićaM “olN nicaM putevaM vodovoda jer je u nji”ovim “udžetima sve više novca prikupljenog po osnovu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljištaM i to uprkos tome što je Zakon o planiranju i izgradnji ili ograničio visinu ovi” doprinosa ili i” u potpunosti ukinuo.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.