“Lansiran” 111. nosač sa obe strane mosta Vrla

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

Predsednik srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je “lansiranju” RRR. nosača sa obe strane mosta Vrla u Vladičinom ianu, koji je sa 6UU,U metra najduži most na južnom kraku koridora R0. oa najteN žoj deonici kroz hrdeličku klisuru počeN lo je i postavljanje prvog asfalta i izvode se intenzivni radovi duž cele trase južnog kraka. Most Vrla se nalazi na deonici tuN nel Manajle N Vladičin ian, radove izvodi španski konzorcijum “AzviNRubau”, a ugoN vor se finansira iz kredita tvetske banke. Most je u fazi intenzivne izgradnje, a proN teže se preko reke Vrle i državnog puta Vladičin ian N turdulica.

Projektom je predviđena izgradnja još tri mosta, i to: preko potoka OslarN ci dužine RR8,7 m, mosta hlinište dužiN ne RZ0,T m i mosta preko potoka Čivlak dužine RRV,T m, kao i izgradnja petlje Vladičin ian.

Autoput do makedonske granice neN dostaje još samo na deonici koridora R0 trpska luća N mevosoje, kod cujanovca, u dužini od oko osam kilometara, tako da na južnom kraku koridora R0 kroz trbiN ju fali ukupno TU km.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.