Stranci neće moći tek tako do naše zemlje!

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

drŽaVLjanin eVroPske Unije moći će da kupi u trbiji poljoprivredno zemljište koje je u privatnoj svojini samo ako je najmanje R0 godina stalno nastanjen na tlu opštine na koN joj se nalazi zemljište koje kupuje. vz to, uslov je da to zemljište obrađuje najmanje tri goN dine, uz nadoknadu ili bez nje, navedeno je u Predlogu izmena i dopuna zakona o poljopriN vrednom zemljištu koji je Vlada trbije dostavila tkupštini na usvajanje. Državljanin neke od članica fv koji ”oće da kupi srpsku oranicu morao bi u trbiji da ima i registrovano poN ljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu. Zakon bi po ”itnom postupku morao da bude usvojen do kraja meseca, kako bi prema odredbama tporazuma o stabilizaciji i pridružiN vanju stupio na snagu R. septembra.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.