dinarske obveznice u američkim bankama

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

banka “jP MorGan” uvrstila je dinarske obveznice na listu ”artiN ja od vrednosti kojima će trgovati, a i sama je u avgustu kupila dinarN ske ”artije, saopštila je danas guN verner oarodne banke trbije JorgoN vanka Tabaković.

N “JP Morgan” uvrstila je dinarsku ”artiju na listu oni” kojima će trgoN vati preporučujući je investitorima, a sami su prvi put RR. avgusta ove goN dine bili kupci naše dinarske ”artiN je N rekla je Tabakovićeva. To, preN ma njenim rečima, slikovito govori da se sav trud i rad oct u pret”odN ni” pet godina efektuirao u rezultaN tima koje će građani osećati svakog dana sve više i više.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.