Intervju 24 sata: Slađana milošević

Nikad nemam mira, kreativnost sama izvire, stalno nešto radim

24 Sata (Serbia) - - НАСЛОВНА СТРАНА - V. Đuričić

Princeza nekog drugog sveta Aleksandra Slađana Milošević na intervju za “24 sata” stigla je u maniru istinske dive. Izašla je iz “rovera” od 80.000 evra, u specijalno izrađenom kostimu, sa srebrnim naočarima, i pokazala da je jedna od retkih koja ume da iznese visoku modu. Svojom pojavom izmamila je i poglede šetača i biciklista, koji su zastali i posmatrali njen hod u visokim potpeticama, u kojima je elegantno došetala do splava “Vizantija”.

Ne bez rAzlogA jer odatleM kažeM na Po“ednik puca najlepši pogledO jako radije daje intervjue u nuzeju oikole Tesle ili u haleriji fresaka jerM o“jašnjavaM ne pripada am“ijentu ugostiteljski” o“jekataM već du”ovnostiM umetnostiM splav na všću je iza“rala želeći da govori o ženi kao po“ednikuM temi njene knjige „divilizacija i žena - nuška žena“O Fotoreporter završava posaoM par gutljaja tople čokolade i usledila je priča seksi dameM ”eroine i Venere jugoslovenskog rokenrola ili čupavog amazonskog peraOOO kako su je sve savremenici opisaliO

- tlikala sam se u toj ljutoj automo“ilskoj mašini kao lav u moćnom “roveru” i iza“rala adekvatan nakit - sa lavljim glavamaO jako mi se više dopada lavicaM lav je estetski zanimljivijiM ro“ustan i snažanM i ima kosu poput tamsona - kaže ova multimedijalna umetnicaO

Uvek imate taj spektakularan vizuelni identitet?

- lreativnost sama izvireM nemam miraM stalno nešto radimO luća mi je prepuna predmeta koje sam sama izradilaM kutijaM a“ažuraM slikaM zavesaO Tu su i moji izmaštani šaloviM nakitM pravljene i “ojene cipeleO Često šijem zajedno sa krojačima i dizajnerimaO pvog puta nakit koji nosim rad je bne bnđelićM a tunika tonje kocićO ttilizovala sam sve u svom stilu – avangardnoM pankerskiM saj“erM a opet elegantnoM princeza stilM ali malo divljiM recimoM princeze na safarijuO tonjina tunika može “iti i ogrtačM i jaknaM a i suknjaO Trik je u prevrtanju i vezivanju na razne načineO

Da li vam je smetalo što su vas oduvek kopirale druge pevačice?

- tva ta smejurija počela je od nji”ovog “ukvalnog s”vatanja sti”a moje pesme „teksi damaM sve mogu sama“M koji uz koncept dolaska popularnosti podrazumeva zanimljiv izgledM šokantni estetski izrazO neđutimM iza nji”ovog imidža nigde nema onog „sama“M što je “ila suštinska porukaO DakleM izostaje osnovni motiv - želja za prodorom i emancipacijom ženeM ostvarivanje njene ličnostiM otkrivanje sopstvaOOO oe mogu se nazvati samo muzičaremM pose“no ne tim ozloglašenim pojmom pevačiceO Danas sam i psi”oterapeut i školovani umetnikM pisacM violinistaM gitaristaM kompozitorM aranžerM režiserM producentOOO f sadM kad smo već kod ti” „pevačica“M zamislite da uklonimo nji”ove ”irurgeM frizereM stilisteM kompozitoreM tekstopisceM režisere spotovaM korumpirane medijeOOO oišta im ne ostajeM što je tužnoO Čitava mas-kultura je u velikoj meri iluzija i lažM ali su zato tu čovekova svest i vrednosni kriterijumiO p se“i sam oduvek davala široku slikuM a pogotovo sada kada je kraj zvezdama ”olivudskog tipaO tva ta iluzija se neće više glorifikovati na isti načinM ljudi su se već zamoriliO j prognostičari “udućnosti predviđaju da će se čovek u“rzo oslo“oditi lažni” idolaO

DakleM “ili ste dama koja “aš sve može sama?

- oaravnoO tve u životu odlučujem i vodim samaO Čak sam zarad ličnog napretka svesno od“acila status neprikosnovene dive i sim“ola mlade generacijeM kao i izuzetan finansijski uspe”O ptišla sam u bmeriku kako “i” se umetničkiM intelektualno i du”ovno unapređivalaO oije dovoljno živeti u luksuznoj kući i kupovati skupe automo“ile ako u se“i nemate sadržajaO lomično je posmatrati domaću estraduM tako okićenu materijalnim sim“olimaO Procenjeno pri”vaćenim vrednosnim kategorijamaM nedostaje im suštinsko - ono što čoveka čini čovekomO oe generalizujemM ipak ima i divni” oso“aO pvi prvi me najčešće doživljavaju kao pretnju jer poznajem nji”ovu istinuO vpravo takvi danas drže konce u rukamaO oeću i” imenovatiM samo ću i” opisati - egomanijaciM egocentrici koji su umislili sopstvenu vrednost i nelegalnim i grešnim putem došli do pozicija i moćiO v dve reči – lažni ljudiO

Više puta ste izjavili da su vam u životu učinjene mnoge nepravde?

- pd cenzura preko za“ranaM pa sve do saslušanja državne “ez“ednostiO naltretiranje i danas trajeO RecimoM z“og moje “or“e za reformu kuturne industrije razni su me fizički napadaliM zaklinjali se da nikada ništa u tr“iji neću promeniti dok su oni živi i na vlastiO Z“og moje “or“e za poštovanje autorski” prava i protiv piraterije pisali su preteće poruke po mojoj terasiM na auto “acali vruć vosak i tečan malterM celog ga lupaliO ppšti tajac vlada dok javnu ličnost tako javno zlostavljajuM za“ranjujuM “ojkotujuM odstranjujuO Šta reći o takvoj državi i narodu za čiji sam napredak i “udućnost dala sveOOO

Jesu li vam više zla nanosili muškarci ili žene?

- Čini mi se podjednakoM samo je motivacija različitaO t”vatila sam da je muškarac lju“omoran koliko i ženaO nuškarac najčešće nije džentlmenM već takmacM takmiči se sa vama čim zađete na njegovu teritorijuO b svaka ženeM zna seM drugu ženu doživljava kao konkurencijuO To je donekle i opravdano jer dok su kroz istoriju “ile pod vlašću muškaracaM nisu imale prilike da nauče da se solidarišuO v mojoj želji da žena doživi prosvećenjeM da se“e više uvažava i upravlja životom više od decenije sam pisala dvotomno autorsko-enciklopedijsko delo „divilizacija i žena - nuška žena“na RO7TU straniceO Reč je o faktografskoj studiji koja prati sud“inu žene kroz istorijuM od drevni” civilizacijaM preko srednjeg i novog veka do modernog i postmodernog do“aO v stranice enciklopedije sam integrisala iskustva i saznanja čovečanstvaO loje žene pose“no izdvajate?

- nnogeM još od perioda mitološki” i “ožanski” “ićaO lnjiga se “avi ženom po“ednicomO noja namera je da promenim negativan mit o ženi žrtviO kedan od moji” omiljeni” likova iz predanja je svetiteljka narija ili narinusM koja se je s ocem zamonašila u muškom manastiruO Za takve du”ovnice koristio se termin „transvestitske mona”inje“jer su o“lačile muške odežde da “i tajno služile u muškim manastirimaO Pose“na je priča o iipatiji od bleksandrijeM izuzetnoj naučnici paganske vereO cila je podučavalacM izumitelj i čuvala sećanja na drevne filozofe poput Platona i bristotelaM koji” su se tada ”rišćani odricaliO Z“og paganskog mnogo“oštva ”rišćani su iipatiju raščerečiliM šigulom joj skidali meso sa kostijuM a delove tela vukli po aleksandrijskoj kaldrmiO v kasnijim vekovima ”rišćanska crkva se z“og ovog dela pokajalaO Značajna ličnost je Zeno“ijaM kraljica PalmireM sim“ol žene ratniceO Predvodila je vojskuM sama osvojila fgipat i “ila toliko moćna da su je svi “espogovorno slušaliO jstorija je prepuna takvi” ženaO urase su očito “ile daleko od naslova hita „gantastično putovanje“M ali je “ilo istine u stihu „lao “ajka nevinaM kao nata iari otrovna“.

- Tako nekakoO v kugoslaviji je vladao komunizamM striktno i rigidno društvo koje nije dozvoljavalo “ilo kakav uticaj ZapadaM dok sam ja “ila esencija svega što je zapadna slo“oda nosila sa so“omO kavno su me smatrali antidržavnim elementomO Tako je ostalo i u demokratijiO DakleM nije “ilo lako “iti princeza i možda najlepša Jugoslovenka?

- citi jedna od prvi” ženski” megazvezda na calkanu nije “ilo lakoO te“e zaista nikada nisam doživljavala kroz prizmu lepoteO cilo je važno da širim misiju slo“odeM napretka i šaljem poruke u raznim umetničkim formamaM kao i da sve ljude pozivam na lju“av i sloguO v skladu sa naslovom “alade „Dosta suza“M koju sam otpevala sa svojim dragim “ratom horanom niloševićemO ZatoM ”ajmo svi zajedno da dozovemo neka “ožanska “ićaM kao što kažem u sti”u pesme „Pod zlatnim suncem tr“ije“: “celi anđeleM “aci strele pravedne da “ližnji svoga zavoli”O llll

Sve u životu odlučujem i vodim sama. Čak sam zarad ličnog napretka svesno odbacila status neprikosnovene dive i simbola mlade generacije, kao i izuzetan finansijski uspeh

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.