zajednički cilj uprave grada i sindikata - bolji Beograd

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD - Bs

Gradonačelnik Siniša Mali je posetom GSP-u „Beograd” prošlog ponedeljka započeo ciklus u kome će obići svih 17 komunalnih preduzeća koji pripadaju Gradu. Gradonačelnik je istakao da ovim obilaskom ispunjava obećanje da će obići sva gradska preduzeća, s ciljem unapređenja položaja zaposlenih i rada preduzeća.

MALI JE U RAZGOVORU sa radnicima i predstavnicima sindikata htP-a istakao da je dijalog koji se vodi između hrada i zaposleni” još jedna potvrda da socioekonomski dijalog koji je uspostavljen pre tri godine daje rezultate.

- Mislim da odnosi sa sindikatima nikada nisu “ili “olji i sada sve odluke donosimo zajedno. pvo je dvosmerna ulica i otvorena komunikacija sa sindikatima jer imamo zajednički cilj - “olji htP i “olji grad ceograd. Polako ali sigurnoM kako se situacija u gradu ceogradu po“oljšavaM tako se položaj zaposleni” u javnim preduzećima menja na“olje - ukazao je gradonačelnik.

Mali je za”valio radnicimaM sindikatima i rukovodstvu preduzeća što su pri”vatili da socijalno-ekonomski dijalog “ude jedini način rešavanja pro“lema ne samo u htP-uM već i u svi” R7 gradski” javni” preduzeća.

BG elektrane - slika svih promena u gradu u protekle tri godine

Prilikom posete “ceogradskim elektranama” Mali je istakao da su finansije tog javnog preduzeća sta“ilizovane i da danas posluje pozitivno.

- ceogradske elektrane su slika i prilika promena kroz koje smo prošli kao grad. Pre tri godine “flektrane” su dugovale tr“ijagasu TMU milijarde dinara za isporučeni gasM dok je hrad dugovao “flektranama” preko četiri milijarde dinara. tada ti” dugovanja nemaM „ceogradske elektrane” posluju sta“ilno. wažno je da pravimo planove da iz godine u godinu sve više investiramo u zamenu toplotni” ceviM u unapređenje postrojenjaM u diversifikaciju izvora sna“devanja elektrana kako “i građani ceograda imali sigurno i sve “olje grejanje - naglasio je gradonačelnik.

Mali je istakao da su pitanja zaposleni” u ovom preduzeću uglavnom “ila vezana za stimulacijuM povećanje plata i naknadaM ali da oni traže i da se zaposle mladi sa novim znanjima z“og uvođenja novi” te”nologija.

- erugi aspekt interesovanja zaposleni” su ljudi koji rade na privremenim i povremenim poslovimaM što je nasleđeno od pret”odne gradske vlasti. Pored togaM zaposleni razmišljaju i o investicijama od koji” im zavisi posao. Zato ”oćemo da u „flektranama” napravimo kao o“avezu da RM8 milijardi dinara “ude svake godine investirano u zamenu toplovodni” cevi kako “ismo unapredili sistem grejanja - rekao je Mali.

tlavolju“kovanovićM predstavnik sindikata „ceogradski” elektrana”M rekao je da je postignut dogovor da sledeći kolektivni ugovor “ude mnogo “olji od postojećegM koji je posledica neodgovornog odnosa pret”odne vlasti prema ovom pro“lemu.

Gradnja pasarele sledeće nedelje

uokom posete „ceogradskoj tvrđavi” i razgovora sa zaposlenima o daljem unapređenju rada tog javnog gradskog preduzećaM Mali je istakao da je za njega svako preduzeće jednako važnoM “ez o“zira na to da li je reč o htP-u sa 6.000 radnikaM ili „ceogradskoj tvrđavi” sa RV zaposleni”.

- tvedoci smo da se ceogradska tvrđava iz dana u dan menja na“oljeM kao što se menja i ceograd. pna je sim“ol promena u ceograduM ali i čuvar istorije i tradicije našeg grada - ukazao je Mali.

pn je najavio da se sredinom septem“ra otvara tržni centar u sajićevoj uliciM u

neposrednoj “lizini lalemegdanaM kao i da se ove sedmice očekuje početak izgradnje pešačke pasarele od ceton ”ale do ceogradske tvrđave.

- lako sam i o“ećaoM narednog proleća kreće izgradnja gondole od lalemegdana do parka všće - zaključio je Mali.

razgovaramo o rekonstrukciji fabrike za prečišćavanje vode “Makiš 1”

hradonačelnik je u klP “ceogradski vodovod i kanalizacija” rekao da je funkcionisanje komunalnog sistema veoma važno za svakog građanina ceogradaM te da je takođe važno smanjiti gu“itke vode i troškoveM ali tako da se po“oljša usluga.

- eanas razgovaramo o tome kako ćemo da rekonstruišemo Makiš RM fa“riku za prečišćavanje vode koja je najstarija u graduM i time o“ez“edimo građanima ceograda sna“devanje pijaćom vodom za naredni” S0 godina. sazgovaramo o tome kako ćemo da uložimo novac u dalji razvoj vodovodne i kanalizacione mreže. „ceogradski vodovod” već sada iz godine u godinu menja 70 kilometara stare vodovodne mreže. uo je posledica odgovornog pristupa koji imamo za sva javna preduzećaM ali takođe i socijalno-ekonomskog dijaloga koji smo napravili sa sindikatima i zaposlenima istakao je gradonačelnik.

pn je podsetio da je pre tri godineM kada je “io predsednik Privremenog organa ceogradaM na jednom od prvi” sastanaka “ilo reči o nedostatku novca za izgradnju ga“rike za prečišćavanje vode Makiš SM te da su radovi “ili zaustavljeni. uadašnja nova gradska vlast je pro“lem rešila i fa“rika je završena.

Od ruba propasti do stabilnosti

“ttanje u kojem se nalazi klP ‘hradska čistoća’ je dokaz da se u ceogradu dešavaju pozitivne promene”M rekao je gradonačelnik prilikom o“ilaska ovog preduzeća.

- lada se setim ovog preduzeća u vreme kada smo preuzeli rukovođenje gradomM setim se propali” projekata poput podzemni” kontejneraM veliki” kredita koji su uzimaniM nenaplativi” potraživanja i stari” vozila koja su korišćena. eanas „hradska čistoća” izgleda u potpunosti drugačije. uu je skoro R00 novi” vozilaM a prema rečima zaposleni”M grad nikada nije “io čistiji. eelimično se sa tim slažemM ali sam siguran da rezultati mogu da “udu još “olji - rekao je Mali i za”valio zaposlenima i menadžmentu jer su od preduzeća koje je “ilo na ru“u propasti napravili sta“ilno preduzeće. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.