Pet pristana za turističke i GSP brodove

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD -

BEOGRAD BI SLEDEćE GODINE tre“alo da do“ije tipskeM plutajuće pontone za pristan mali” “rodova na pet lokacija. tekretarijat za privredu naručio je projekatM po kome “i izgradnja ovi” pristaništa grad koštala oko RTM8 miliona dinara. psim turistički” plovilaM pontonske dokove koristili “i građani kao stajališta za putničke “rodoveM u okviru linija javnog prevoza. Pristani će se nalaziti na Zemunskom keju kod hospodske uliceM crankovom mostuM kod Muzeja savremene umetnostiM na bdi diganliji i o“aloutvrdi u cloku 70. vvođenjem javnog prevoza preko tave i eunavaM smanjile “i se gužve na ulicama. “cirokratske uslove smo ispunili donošenjem niza odlukaM a da “i se plan sporoveo u deloM potre“no je da seM pre svegaM izgradi infrastrukturaM odnosno tipskaM pontonska pristaništa”M o“jašnjava Milutin golićM glavni gradski ur“anista.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.