Tri naša filma ispunjavaju uslove za Oskara

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD -

SAMO TRI FILMA stigla su na poziv bkademije filmske umetnosti i nauke tr“ije za predstavnika naše zemlje u takmičenju za pskara. Prijavljeni filmovi koji ispunjavaju uslove kao kandidati za pskara u kategoriji naj“olji dugometražni film na stranom jeziku u S0R7. su „sekvijem za gospođu k.“u režiji cojana wuletićaM „tlepi putnik na “rodu ludaka“u režiji horana Markovića i „Zona Zamfirova jj deo“kuga sadivojevića.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.