Dušan Kovačević u Nacionalnom savetu za kulturu

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD -

VLADA SRBIJE je za članove oacionalnog saveta za kulturu predložila dramaturga eušana lovačevićaM doktora likovni” umetnosti oikolu ŠuicuM profesora istorije Đorđa Đurića i kompozitora tvetislava cožića. Članovi taveta “iraju se iz reda ugledni” i afirmisani” umetnika i stručnjaka u kulturi na period od pet godina. tavet ima RZ članova.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.