Usvojen Zakon o visokom obrazovanju

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

je Zakon o visokom obrazovanju, koji predviđa da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova. Takođe, zakon predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privrede.

Zakon o visokom obrazovanju značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, a novim rešenjima daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju “spin-off” i “start-up” kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede. Kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete uvode se registri akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata, kojima se dodeljuje Jedinstveni obrazovni broj za praćenje napretka u visokom obrazovanju i osnova za uvođenje novog sistema finansiranja. Skupština je prethodno usvojila i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.