Nastavlja se jak ekonomski napredak Srbije

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

rredsednik urbije cleksandar Vučić i šef misije oeđunarodnog monetarnog fonda fžejms tuf saglasili su se da je urbija napravila ozbiljan posao tokom sprovođenja aranžmana sa ooFomN a Vučić je izrazio nadu da će ta finansijska institucija ostati prisutna u urbiji i po okončanju tekućeg aranžmanaP

- pcuvcVnlc ug jak ekonomski napredak Srbije. Bez obzira na privremeno usporavanje prouzrokovano sušom, smetnjama u proizvodnji električne energije, predviđene ekonomske aktivnosti ostaju snažne, podržane jakim rastom izvoza, jačanjem potrošnje i ulaganjima. Uslovi tržišta rada nastavljaju da se poboljšavaju uz otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru i sa značajnim padom nezaposlenosti. Projektujemo realni rast BDP-a od dva odsto u 2017. i 3,5 odsto u 2018. godini istakli su predstavnici MMF.

Tokom sastanka razgovaralo se o stanju javnih finansija, reformama javnih preduzeća i javnog sektora, o okviru budžeta za 2018. godinu, kao i o uslovima za sklapanje novog aranžmana sa MMF-om koji ne bi uključivao pozajmicu. Predstavnici MMF-a naglasili su i da se nastavlja značajan fiskalni učinak koji je iznad očekivanog, kao i da se stopa javnog duga spustila za više od 10 odsto u odnosu na 2015. godinu kad je bila na vrhuncu.

Takođe, dogovoreni su i ključni parametri budžeta za 2018. godinu. Prioritet je da se očuvaju teško stečena fiskalna dostignuća, uz podršku inicijativama koje podstiču rast, kao što je uvećanje javnih investicija i smanjenje poreskih opterećenja na plate za radnike sa niskim primanjima.

Preostale strukturne nedostatke, kako je navedeno u saopštenju posle sastanka, u javnom sektoru trebalo bi rešavati tako što će se u potpunosti primenjivati reformska agenda, pozdravljena je nedavna privatizacija “Galenike”, kao i poboljšanja na listama za ocenu kvaliteta poslovnog okruženja, što će neminovno dovesti do rasta privatnog sektora.

Tekući, trogodišnji aranžman iz predostrožnosti u vrednosti od 1,2 milijarde evra ističe u februaru 2018. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.