14.

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD -

februar je rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.