Zarada 1,1 milijarda od prodaje zemljišta Za dve godine

24 Sata (Serbia) - - НАСЛОВНА СТРАНА -

Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da je zemljište na uglu Vojvođanske i Gandijeve ulice u Novom Beogradu prodato za blizu  miliona dinara na licitaciji koja je održana u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

NA NADMETANJE JE PRISPELA jedna prijava preduzeća iz Novog Sada koje će izlicitirani iznos uplatiti u budžet grada Beograda. Osim iznosa za kupljeno zemljište, investitor će u postupku pribavljanja građevinske dozvole imati i obavezu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

- Lokacija površine 3.118 kvadratnih metara nalazi se u zoni mešovitog gradskog centra. Na zemljištu se mogu graditi objekti komercijalne namene sa stanovanjem, kao i višespratna kolektivna garaža. Orijentaciona bruto površina moguće izgradnje na lokaciji je oko 16.000 kvadratnih metara, sa objektima od osam spratova. Početna cena za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđena je na osnovu procene tržišne vrednosti, koja je iznosila 105.104,84 dinara po metru kvadratnom zemljišta - rekao je Vesić.

On je podsetio da je Direkcija u prva četiri meseca ove godine obezbedila u budžetu grada 580 miliona dinara od otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada. Osim obezbeđivanja novih lokacija za investitore, Direkcija je do sada u 2018. godini izvršila 435 obračuna doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata neto površine 450.000 kvadratnih metara, a investitori su u budžet grada na osnovu ovih obračuna uplatili više od milijardu dinara.

Istovremeno, po ranije zaključenim ugovorima na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta investitori su ove godine do sada uplatili još 600 miliona dinara.

- U prethodne dve godine, od prodaje zemljišta u javnoj svojini u budžet grada uplaćena je 1,1 milijarda dinara, a samo tokom 2017. godine Direkcija je izvršila obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za preko 1.100 objekata, odnosno za površinu od 1,6 miliona kvadrata. Time je u 2017. godini obezbeđeno da investitori u budžet grada uplate 5,5 milijardi dinara na ime doprinosa, a još 1,3 milijarde dinara investitori su platili na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta - precizirao je Vesić.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.