Prevencija: higijena i vakcina

Blic Zena - - Roditeljstvo/aktuelno -

Najbolju zaštitu od infekcije streptokokom predstavlja intenzivno i što češće pranje ruku toplom vodom i sapunom, posebno posle kijanja i kašljanja i pre obroka. Dodatna mera prevencije od streptokoknih infekcija jeste vakcinacija protiv pneumokoka, koja se sprovodi u većini razvijenih zemalja, ali se kod nas ova vakcina daje samo na zahtev i o trošku roditelja. U našoj zemlji su, navodi doktorka Raketić, registrovane tri vrste vakcina protiv pneumokoka, zavisno od njiho

vog soja i uzrasta deteta.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.