Knjigoterapija, najjeftinija psihoterapija

Knjigoterapija je terapeutsko korišćenje knjiga u lečenju bolesti ili ličnih problema. Dobar terapeut tačno zna koje su knjige najbolji lek za određenu boljku, pa ih preporučuje kod depresije, neuroze, anksioznosti, ali i kod visokog krvnog pritiska, migr

Blic Zena - - U Ovom Broju - Violeta Nedeljković violeta.nedeljkovic@bliczena.rs

Nesporno je da čitanje svakom prija, ali ipak nije svako čitanje lekovito. Knjigoterapija ili biblioterapija je poseban vid lečenja kroz čitanje namenski određenih književnih dela. Psihoterapeuti tačno znaju koja je knjiga najbolji lek za određenu boljku, pa ih shodno tome „prepisuju na recept“kod depresije, neuroze, različitih trauma, agresivnosti, anksioznosti, ali i kao pomoćno sredstvo kod visokog krvnog pritiska, migrene, tahikardije, nesanice...

O tome šta je knjigoterapija i po čemu se ona razlikuje od običnog čitanja, razgovarali smo sa Tatjanom Šešum, psihologom, psihoterapeutom, homeopatom, knjigoterapeutom i autorkom knjige „Iscelite se čitanjem“.

– Knjigoterapija je terapeutsko korišćenje knjiga u lečenju bolesti ili ličnih problema. Ovo je najjednostavnija definicija knjigoterapi- je za koju znam. To je najjednostavnija terapija koja postoji. Jeftina je, zabavna je i vi ste ti koji kontrolišete i određujete dozu – kaže Tatjana Šešum.

Prema njenim rečima, knjigoterapija je jedinstveni način da istražite sebe u svetu koji nas okružuje.

– Ona je, takođe, strast za čitanjem i de- ljenje te strasti, entuzijazma i zadovoljstva sa drugima. Svi znamo kako nas čitanje može u deliću sekunde prebaciti u neki drugi svet. Isto tako nam može prikazati sopstveni život preslikan kroz živote drugih osoba. Ako se osećamo usamljeno i tužno, deljenje tih osećanja sa drugima nam može pomoći da se osećamo manje usamljeno. Takođe, omogućava nam da proširimo svoju empatiju, maštu i razumevanje.

Obično i lekovito čitanje

Nije svako čitanje knjigoterapija, to jest lekovito.

– Kada govorimo o terapeutsko-lekovitom čitanju, moraju da budu zadovoljeni određeni uslovi. Pre svega, autor mora da angažuje čitaoca u nekoj vrsti tihog dijaloga, u kome čitalac postaje deo intelektualnog i emocionalnog procesa koji se odvija u knjizi. Takođe, čitalac mora pokušati da razume šta su ideje knjige na dubljem nivou. I kao direk- tna posledica tog razumevanja sledi pokušaj da napravi pozitivne promene sopstvenog ponašanja ili stava – objašnjava Tatjana Šešum.

I umetnost i nauka

Problem s ovom vrstom terapije, kaže, jeste u tome što je ona istovremeno i umetnost i nauka.

– Naučni aspekt knjigoterapije se pre svega sastoji u preporučivanju određenih knjiga klijentima ili pacijentima od strane psihoterapeuta, knjigoterapeuta i lekara, u svrhu lečenja raznih vrsta problema, od manične depresije i paničnog poremećaja do bulimije – navodi Tatjana Šešum i dodaje da se knjigoterapija tada sastoji od sledećih faza: preporučivanja knjige koja pojačava dejstvo psihoterapije, korišćenje tog materijala kao osnove za diskusiju i analizu u psihoterapijskim seansama i zadavanja pacijentu-klijentu da pročita određenu literaturu.

Tatjana Šešum psiholog i knjigoterapeut SAVET EKSPERTA

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.