KO SVE MOŽE DA KORISTI BAZU

Blic - - DRUSTVO -

Ažuriranje podataka obavlja se na dnevnom nivou, a zakonska je obaveza svih državnih organa i drugih organizacija da pružaju podatke i dokumentaciju. Bazu koja sadrži sudsku praksu besplatno mogu koristiti sudovi i tužilaštva, Republičko pravobranilaštvo, Pravosudna akademija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i pravobranilaštva opština, gradova i gradskih opština, a sve u cilju stvaranja uslova kojim se obezbeđuje jedinstvena sudska primena prava i jednakost stranaka u postupcima.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.