Naši padobranci sa 173. brigadom SAD

SRBIJA VIŠE VEŽBA SA AMERIKOM NEGO SA RUSIJOM

Blic - - Tema Dana -

Vojska Srbije i ove godine neretko istovremeno vežba sa oružanim snagama SAD, NATO trupama i jedinicama Ruske Federacije s tim što ta politika vojne neutralnosti sve više naginje evroatlantskim integracijama kada se uporede brojke.

Naime, prošle godine pripadnici Vojske Srbije vežbali su sa ruskim oružanim snagama dva puta („Slovensko bratstvo 2016“i BARS 2016), dok su u oblasti bilateralne vojne saradnje imali čak šest vežbi sa Evropskom komandom Oružanih snaga SAD. Ove godine smo češće sarađivali i s jednom i s drugom stranom: sa Rusima su pored tradicionalnih vežbi „Slovensko bratstvo“i BARS imali i „Međunarodne vojne igre“, dok će, prema planu, sa Amerikancima vežbati sedam puta, a jedna od tih vežbi upravo se održava ove nedelje u Srbiji sa padobrancima 173. padobranske brigade EK OS SAD, koja je inače stacionirana u Vićenci i Ramštajnu.

- Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje sa SAD, ove godine planirana je realizacija više od 130 aktivnosti, od čega je sedam zajedničkih vežbi. Ove godine imamo i 41 aktivnost u okviru programa Međunarodnog vojnog obrazovanja i obuke. Prema NATO programu vojne obuke i vežbi, planirano je učešće naših vojnika na šest NATO vežbi u svojstvu posmatrača, a kroz različite planove saradnje sa NATO ove godine predviđena je realizacija više od 200 aktivnosti - ističu u Ministarstvu odbrane.

Kako kažu, bilateralna saradnja u oblasti vežbi sa NATO manjim delom realizuje kroz direktnu saradnju sa NATO komandama i organizacijama, a većim delom kroz aktivnosti sa oružanim snagama (OS) članica NATO, pre svega Evropske komande OS SAD i OS zemalja regiona. - Primera radi, u okviru saradnje sa NATO (NATO programa vojne obuke i vežbi), planirano je učešće pripadnika Vojske Srbije na šest NATO vežbi u svojstvu posmatrača, a kroz različite planove saradnje sa NATO ove godine predviđena je realizacija više od 200 aktivnosti.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.