1,2

милијарде

Nin - - Садржај -

евра је износ обезбеђења настао на основу 37.891 уговора уписаног у Регистар

финансијског лизинга. Прошле године је порастао број регистрованих уговора за 37 одсто у односу

на 2016. годину.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.