100

БРОЈКА НЕДЕЉЕ

Nin - - У Фокусу -

привредних друштава са највећим нето добитком у 2017. години учествовало је са 41,9 одсто у укупном нето добитку привреде. Листу предводи ХИП-Петрохемија која је, према УППР-у, отписала 47,7 процената обавеза према повериоцима, а остатак конвертовала у капитал издавањем нових акција.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.