Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

20 : 20 : 20

20

Č , % č ( č 6 č č & 7 č č č ( č ž š š č č č % % $ ; ) < C 4 šč č ž č č 4 č % % $ č ž 4 4 ž % č % č č Ocena restavraci­ja hotela marina Izola marina cena € €€€€ Jagodje drugi vtisi ' 2 ambient vino ˇVeliki trg 11, 6130 Izola ( č č . 4 č C $ š ( % ? ( šč $ 3 6 % C = … $ č č š * š B, Telefon: 041 605 333 × š ( Č č B, # š ž # š ž š č č č C % ž , č ž č % ! š č š % š š 2 2 š 0 ( & % 7 č č PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.