Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

22 : 22 : 22

22

Č $ " E ) š $ č . Š : ' č 8 š č $ ž LOTO Rezultati 49. kroga - 17. 6. 2020 Izžrebane številke loto: 11 13 15 22 23 šč ! " # š č $ č – % &'( ž ! ) " " ' č ' " ' č &'( ž * š + #" " " , ) č ! š ž č & " š - ! š š č % . " č / " 01 " č " č ! ' " - & č 2 & č " 3 " ! 3 " ' – # ( " 30 33 35 + – 2 9 1 1 1 5 Lotko: Izžrebane številke loto plus: 1 12 15 21 22 35 38 39 + Š Vrsta dobitka 7 6+1 6 5+1 5 4+1 4 3+1 Lotko 6 7 PLUS Število dobitkov 0 0 5 22 355 546 5382 4873 0 0 Vrednost dobitka v € 2,101.607,56 7581,79 2274,53 172,31 46,98 11,10 4,73 4,73 443.260,38 398.295,09 " š E : . - F " ' – 61 # = " š E : . - # 3 - & " – < " / = " # # – " ! š š * – * ! š š & : – / ! š š * – ) ! š š # – ' " # " A7 A ; Š ! š š , – 2 < " š E : . - 6; ' ž ! " č ! š š 8 – * " š – ' ž razvedrilo 4 5 3ž ' ž ( ! " -" 6107 6 8" " 2 " – - 6109 : " - " – " ; ! " * # – : ! : # " ! " ) 3 , 2 ž 43 -. < " - % 5 ) ! " ! " - = 2 Š ! š š * – ) , " . . – < " š " – - F2 6107 ' Š F2 6107 ' Š F2 6107 ' Š F2 6107 ' Š . š < – 3 ' ž ! " č ! š š , – 2 < " š E : . - 6; , " . , " ' – 2= Naj za oster um in bistro glavo poskrbi naše razvedrilo pravo! 8 č - 2 = č , > , š , ?0 ' č 9 & @6 @A / 07 , ?6 &'( š 01B ' ;? Š " A1 6; /, & @; @@ 6; /, " 6; /, Š " A0 ' ;7 6; /, č < š 60 /" 0A , " " 10 A1 B6 0B6 ( " H " - & C - % ! ! 2 ! ' ! & " - Ž č č " " B 0@ 0A ž < " +++ 43 š 5 * = - $ " $ : " 0 % ž 3 , ž /" ž " " : " Ž % 6 & " % 0 % ' š #" & " " č š 3 A ' " " č " , " 61 8 A " @( 1 23* 4545 22* 6* ž 7 Ž ( * 2 < B 9 " " 0@ 0? š " B ! " , C 00 06 " " 07 0B # # A0 2 < 01 00 ! " , C 0A 0; - - č 6A # # A6 - " " Č " š " : : " 1 * " " č š č ( ) * č ž č ! % ž " ( : " " " : " ' " # " & " " , - #" – * " ! č $ š 2 ž 8 " : " č " : " ' š š 071 - č 0@ E :: č ž ž 66 ! 6;; 017 " 066 " 76 01B 0B – ?9 ž š ; 0B – 61@ ž š @ 0B – 61? 2 ; 0B – 617 " 7A 0B 066 0@ , š ž 01A Ž A ž š ? 0B – č 066 ž š 7 Č @ Č 0 č š Ž B 11 ž ) G Ž 01 11 ž ) ž : G č 01 A1 @ ž G š 0@ 11 ; ž G Ž Š * 0? 11 ž Š ! š č " 06 11 Opomba 7 23* 4545 28*85 šč Š ( * Š V TV-sporede so vključene informacij­e o oddajah, ki smo jih prejeli do zaključka redakcije rubrike Televizija (do 17. ure). Zato ne moremo prevzeti odgovornos­ti za neažurnost sporedov, če so spremembe prispele naknadno oziroma smo bili o njih prepozno obveščeni. Š # $ % ! & 0; 11 Ž č č ' š ( š + , Ž + ž + , - ) Š ' ( 0; A1 . &'( - " š &'( - " š , ) * + ( 24* 4545 ž , 00 11 Uredništvo " PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.