Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

24 : 24 : 24

24

Č ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° šč 5 strani 6.000 € mesečnega nagradnega sklada 100 nagrad vsak petek križanke in uganke $ ! % " % ž šč ž ž ž č ! " šč ž š ž # vsakega 10. v mesecu razvedrilo č !! " # š " lahko š č ž ! / * + # č č * / ž š č š č » š « š č č * 0 / č / + ž ž + * ! * 9 # č / : (* č š ' * 23>2 * # č # š č č ž ž č * + ž 0 ? 0 4>* ž »č ž « » č č č š ž «* $ <: š ; š * Naj za oster um in bistro glavo poskrbi naše razvedrilo pravo! INFORMACIJ­E IN NAROČILA narocnina@dnevnik.si č č * č č š / š šč * š = č č * č * / č # ž & , š ž # / * ) š * + * 7 # š č / ž # % + / : * »& ž č š č š / « š č č č č š ž č č š č ž č č ž č " # $ % & ' ( ) * ' & č # č č ž # č * 9 č š č ž š 7 < " ; šč * / ; 9#, / : (* š š , č ž * č ž š č ž ! ž " ž # ž šč š č / š č * + š ; č č × × PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.