Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

6 : 6 : 6

6

Č % ! č ! " " ž : š " š " š " š č ž šč + " ') ž č č ž š 6/ *)4 " ; č ž ž % : ; " $ 9 č ž . " )/) # 2 š )*6 ž " # *5" ; 75 / ž ž " 3 ž č ž . č % č 5 % š ž ž č $ č š š 7 č % č # 7 ž ,- % ž č $ $ š šč 2/ š $ # $ $ č č č ž ž č ž $ 3 č č $ č š # ž $ č ž 2 < ć šč . 0 ć " č šč ž š " ž " š ') " : ž " č č ž / ! " " " ( ž č " " š - " ) 4 ) ž) ." ! 3 # # š č š ' ) 3 5 # č č š č š š % $ A B ž 3 šč $ $ š č " č $ č č č č 4 ž » « 3 č $ š 7 ž 068; # % 5 ž 4 % š š 068, č 3 $ š 7 068, č % " + & š " ž č " č š " " šč " & š č " " ž " + č " - " + š 2 š ! Kje je prišlo do spopada BBC in agencije podatki nadzira pakistan nadzira kitajska nadzira indija kaš m i r dolina Galvan, lokacija spopada Islamabad k i taj s ka pa k i stan č 3 % 8- š ž ž č # 3 $ $ č č # č 2--- New Delhi i n d i ja × × ( ž $ 2 ž ž / č ž 9 5 ,-0; ,-0. 0 2 ž $ $ )5'# č # č $ č $ ž č š $ š 3 č ž 3 $ $ = š 2/- ž $ + é 5 č š 0. ž č % č 7' ž » š $ č ž « č č šč Č šč č ž ž š č * $ š 4 + ' č 7 ž š č ? ) " ,-0, ,-02 ) 0/6 ž š # ) ,-02 $ 4 ž ž 4 $ ž $ š š ž 9 2 ž" $ ž 4 $$ # $ $ 7' # $ ž 7' ž $ 4 č 7 š ž ž 4 $ š " ! # $ ž " % 9 # 4 č ' Š $ % " š $ 4 ž ž ž (4 ž % č 3 $ š " ' ž š $ č ' šč * č ,-0. šč 4 × PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.