Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

9 : 9 : 9

9

Č š č ! ! č ž " č š č $ $ š š š č $ « ž š č č č š ž č $ $ č # č ž šč š č $ š ž č šč šč šč š « " č č č šč č š " Podatki o urbanih gozdovih v Ljubljani MOL podatki Delež drevesnih vrst Medvode Domžale Trzin 7 6 Medno smreka Sava rdeči bor 18,4 % 17,5 % 4 6 bukev 11 graden 4 8 16,6 % $ šč % č % 15,9 % Ljubljana Dobrova 5 9 1 Podsmreka 2 kostanj 9,6 % ostalo 3 13 15,9 % Orle dob 6,1 % Lavrica ) ) meja Mestne občine Ljubljana Jezero č ,-2- š č č č # č č $ 0- $ č $ šč č š $ č ž ' $ č » č č $ $ 3 č $ š č $ « č Lastniški deleži: 8 7,8 % zasebni lastniki republika slovenija mol 9,5 v % Urbani gozdovi obsegajo kar je površine Ljubljane. 2151 ha, 7,8 % 82,5 7 š ž š ž $ # š č č č š š$ »% č Območja gozdov: 1 Rožnik in Šišenski hrib Golovec Dobrunjski hrib Stožice in Zajčja dobrava grajski grič ob Savi 7 Šmarna gora in Grmada Draveljska gmajna za Mošenico Mestni log Koseški boršt Brdo in Vrhovci Dolgi most Struktura gozdne posesti: v ha < 1 1– 5 5–10 10– 30 30–100 > 100 16 16 2 3 8 5 4 9 10 11 12 13 4 v % 5 č šč ž ,-0/ 5 6 18 41 × ž ( ž ž ž č š š % č ž č š š č .- ž š – č $ 5 č ž ,-0/ $ » $ č $ č $ $ ' ! 2 ! " ) ) šč ' ! " Š ) 6 ) ) ) č PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.