Dnevnik (Slovenija) : 2020-07-13

6 : 6 : 6

6

č ! Večji nepremični­nski projekti v Ljubljani investitor­ji podatki " š č 0/// š % % % ! 7 č% š č % č % š % ž ! , č % 0/// % č 0.// $/// % š ž ! š č ž Š % $/// 4/// % š ( % 3/// č! " č ž ! * % č š š % ! * 8 š % 8 @ ( % 8 š 8 š 8 š #<.! 2 % v pripravi v gradnji status predvideno leto dokončanja povprečna cena m (v €) 2 število stanovanj obvoznica Palais & Villa Schellenbu­rg Soseska Rakovnik Zelena Šmartinka 6000– 7000 2022 124 2020 64 3200 cesta Dunajska Celovška cesta 2021 Žale 123 3400 Jurčkova 96 2021 96 3300 Koseško okno Avto Krka Koseze 2022 94 3000 2021 23 * Devana park 2021 47 3100 Rožnik RB Elippse 2022 64 * cesta Slovenska 40006000 Tivoli Šumi 2021 96 Tivoli Bellevue Living 2021 70 4000 Ljubljansk­i Grad Vila destino 2021 17 5000 Habjanov bajer 2022 * 58 Tržaška Peca 2020 100 3300 Golovec Spectra 2022 * 208 Dolenjska Kvartet 2022 221 3000 Rezidenca Masarykova 2022 81 3300 š č č š ž Rezidenca Celovška 2022 60 3200 obvoznica Rakova Jelša 2021 156 najemno Novo Brdo 2021 672 najemno * še ni znano č ž 2 Š Š % č š ! ž č ! " # $ % č % ž % % % ! ( % % ž ž ! * 6 % š č % $%3 č ! » č č ž % %« 6 % ž % č ! »" č % č č % š ! ) č ( # č " ž 2 Š č !!! š ! š č% % č č % č -/#< č !« % , % č č č % ! % %« č ) č č ! * š č % č , % 6 % > »& š . č š ž /000 č č . š ž š ž š 1 š š 2/00 š š č & 00 200 š 30 č 20 000 23 000 4 50 2/0 000 × ! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.