Du­šan Merc,

Vecer - - FRONT PAGE -

rav­na­telj ksnov­ne šo­le lru­leV "Pro­blem, ki se bo ve­dno bolj po­ja­vljal, so star­ši in nji­ho­vo vsi­lje­va­nje, ka­kšna naj bi bi­la šo­la. Ena­ko ka­kor v zdra­vstvu, kjer otrok ne ce­pi­jo. Ker vsi vse ve­do."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.