Dnev­ni ho­ro­skop

Vecer - - KALEJDOSKOP -

OVEN (21. 3.-20. 4.)

Spri­ja­zni­li se bo­ste s svo­jim po­lo­ža­jem v sve­tu, ki mu pri­pa­da­te.

BIK (21. 4.-21. 5.)

Op­ti­miz­mu se bo pri­dru­ži­lo do­bro zdrav­je in spet bo­ste pre­gna­li mrač­no sta­nje.

DVOJČKA (22. 5.-21. 6.)

Po­memb­no sre­ča­nje bo že v za­čet­ku te­dna.

RAK (22. 6.-22. 7.) Po­slu­šaj­te svo­je sr­ce, pre­pu­sti­te se le­pe­mu. LEV (23. 7.-23. 8.)

Za no­be­no stvar in de­lo ne bo­ste ču­ti­li pra­ve vo­lje.

DEVICA (24. 8.-22. 9.)

Vpliv ozvez­dij bo po­glo­bil va­šo iz­o­stre­no in­tu­i­ci­jo.

TEHTNICA (23. 9-23. 10.)

V lju­be­zni bo ču­ti­ti vpliv Lu­ne, ki vna­ša is­kre v si­cer igriv od­nos.

ŠKORPIJON (24. 10-22. 11.)

Iz­me­nja­va mnenj bo pri­je­tna spre­mem­ba za vaš vsak­da­njik.

STRE­LEC (23. 11-21. 12.)

Ču­stve­no bo­ste ta­čas ze­lo ne­sta­bil­ni.

KOZOROG (22. 12-20. 1.)

Vi­tal­nost in ra­do­ži­vost vas bo­sta pre­vze­li, da bo­ste pov­sod do­bro­do­šli.

VODNAR (21. 1-18. 2.)

Mar­lji­vost bo vzrok za uspeh in sre­čo v va­šem de­lov­nem oko­lju.

RIBI (19. 2.-20. 3.)

Har­mo­nič­ni od­no­si z oko­ljem bo­do pri­va­bi­li v va­šo bli­ži­no pri­je­tne lju­di.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.