Za dr­ža­vo ce­nej­ši od Ma­gne

Vecer - - V žarišču -

Po­memb­na spod­bu­da za tu­je ne­po­sre­dne in­ve­sti­ci­je v Slo­ve­ni­ji so ne­dvo­mno tu­di sub­ven­ci­je. Za Ma­gni­no in­ve­sti­ci­jo, vre­dno vsaj 100 mi­li­jo­nov evrov, v la­kir­ni­co v Ho­čah, ki bo za­po­sli­la oko­li 400 de­lav­cev, je vla­da do se­daj na­me­ni­la oko­li 29 mi­li­jo­nov evrov sub­ven­cij in vzpod­bud. Ja­pon­ske in­ve­sti­ci­je so, kot ka­že, za dr­ža­vo ce­nej­še. K Ya­skawi­ni, 25 mi­li­jo­nov evrov vre­dni in­ve­sti­ci­ji, ki bo ustva­ri­la do 200 de­lov­nih mest, je vla­da pri­ma­kni­la 5,6 mi­li­jo­na evrov. Vi­ši­na dr­žav­ne sub­ven­ci­je druž­bi Lon­stro­ff me­di­cin­ski ela­sto­me­ri še ni zna­na, pre­se­ga­la pa naj ne bi 5,1 mi­li­jo­na evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.