Žr­tvam vra­ča­jo ime­na

Vecer - - SPOROČILA -

Spra­va naj­prej po­me­ni ob­ža­lo­va­nje, iz­pra­še­va­nje ve­sti, pra­vi pred­se­dnik dru­štva Me­mo­ri­al Kärn­ten/Ko­ro­ška Franc Wa­ko­u­nig. "To se mo­ra zgo­di­ti is­kre­no in ne s fi­go v že­pu, ka­kor so men­da s fi­go v že­pu do­mo­bran­ci v Lju­blja­ni pri­se­gli Hi­tler­ju. Po ko­ro­ško pa spra­vi­ti po­me­ni tu­di se sku­paj use­sti, se spra­vha­ti, to­rej se zme­ni­ti za ne­kaj. Pri tem je tre­ba vre­či vse kar­te na mi­zo in se po­go­var­ja­ti z od­pr­tim vi­zir­jem. Še­le te­daj je mo­go­ča spra­va."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.