Vsak evro šte­je

Vecer - - POMURJE -

Ak­ci­ja zbi­ra­nja sred­stev za iz­gra­dnjo ptuj­ske­ga ur­gen­tne­ga cen­tra še ve­dno po­te­ka. Po­bu­dni­ki Ta­lum, Pe­ru­tni­na in Fi­na­kos spo­ro­ča­jo, da je bi­lo do­slej zbra­nih 230 ti­soč evrov. Vsi, ki že­li­jo po­ma­ga­ti, lah­ko to sto­ri­jo z na­ka­zi­lom na tran­sak­cij­ski ra­čun druž­be Ta­lum, d.d., pri No­vi KBM, d.d., s šte­vil­ko: SI 56045150003357872.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.