Iz­dat­ki za zdra­vstvo:

Vecer - - V ŽARIŠČU -

V Slo­ve­ni­ji so iz­dat­ki za zdra­vstvo na pre­bi­val­ca za pri­bli­žno de­set od­stot­kov manj­ši kot v pov­pre­čju evrop­skih dr­žav. Da­je­mo 1859 evrov na pre­bi­val­ca v pri­mer­ja­vi z 2096 evrov. Iz­dat­ki so pri nas po vsto­pu v EU za­o­sta­ja­li re­al­no za pri­bli­žno 0,3 od­stot­ka na le­to. Tu­di na Če­škem, Slo­va­škem in Ma­džar­skem po­ra­bi­jo na pre­bi­val­ca za zdra­vstvo več kot pri nas.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.