Le­vo spo­daj

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Vče­raj smo konč­no vi­de­li, da pred­se­dni­škim kan­di­da­tom ve­li­ko bolj ustre­za­jo "igre brez me­ja" kot so­o­ča­nje s kon­kre­tni­mi te­ža­va­mi dr­ža­vlja­nov. Do­kaz več, da pred­se­dnik ni in ne sme bi­ti mo­ral­na av­to­ri­te­ta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.