Ve­če­ro­vo soočenje

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Po­sne­tek ce­lo­tne­ga Ve­če­ro­ve­ga so­o­če­nja s pred­se­dni­ški­mi kan­di­da­ti, od­zi­ve, oce­ne in ana­li­ze naj­de­te na www. ve­cer.com. Tam so na vo­ljo tu­di dru­ge vse­bi­ne, po­ve­za­ne s pred­se­dni­ški­mi vo­li­tva­mi. www.ve­cer.com

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.