Vsa­ka oma­ka je zgod­ba za­se

V po­ra­stu pro­i­zva­jal­cev iz­del­kov iz či­li­ja je v Ma­ri­bo­ru na­sta­la znam­ka, ki si uti­ra pot na slo­ven­ske in tu­je po­li­ce na­ku­po­val­nih sre­dišč

Vecer - - MARIBOR -

bren­dom in mar­ke­tin­gom pa se je Pe­koč­ko pred­sta­vil le­ta 2016.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Moj­ca Kra­vi­na in Ži­ga Ra­jić, oba ku­ha­ta in ob­de­lu­je­ta vrt. Moj­ca skr­bi bolj za pro­i­zvo­dnjo, Ži­ga za brend in ra­zvoj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.