Uje­mi­te vi­ta­mi­ne z ože­mal­ni­kom ci­tru­sov Go­re­nje

Vecer - - SPOROČILA -

moč mo­tor­ja (max.): 40 W pro­stor­ni­na po­so­de za sok: 1 l 2 na­stav­ka za ože­ma­nje pla­stič­no ce­di­lo s fi­no mre­ži­co po­krov pro­ti pr­še­nju za či­sto ku­hi­njo gu­mi­ra­ne no­gi­ce za sta­bil­nost eno­stav­no či­šče­nje Ože­mal­nik ci­tru­sov lah­ko pre­vza­me­te na Ve­če­ru vsak de­lav­nik med 8. in 16. uro ali vam ga po­šlje­mo po po­šti. Stro­šek po­štni­ne je 3,73 €. Za­lo­ge so ome­je­ne.

Slo­ven­ski na­sve­ti za slo­ven­ske vr­to­ve.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.