No­va KBM Bra­nik - Olo­mo­uc 3:0

Vecer - - SPORT -

Dvo­ra­na Lu­kna, gle­dal­cev 250, so­dni­ka: Raj­ko­vić in Sti­pa­ni­čev Ma­te­čić (oba Hr­va­ška). NO­VA KBM BRA­NIK: Mla­kar 20, Ko­še­ni­na, Ka­u­čič 7, Su­žnik, Brač­ko, Vovk 3, Naj­dič 3, Mi­lo­sa­vlje­vić, So­bo­čan 16, Je­ra­la 6, Pin­tar 2, Ko­ske­lo, Krajnc 3.

OLO­MO­UC: Kne­i­flo­va, Mi­cha­li­ko­va 10, Saj­do­va 4, Ku­bi­no­va 3, Ko­šic­ka 6, Du­do­va 1, De­di­ko­va 5, Sa­in, Na­po­li­ta­no Šen­ko­va 11, Stru­ško­va 9.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.