Za­prt raČun pri No­vi KBM

Di­ja­ni Đuđić, po­so­ji­lo­da­jal­ki SDS, je jo­va gBi la­ni za­pr­la račun

Vecer - - FRONT PAGE -

3N- le­tna prav­ni­ca iz ne­pu­bli­ke srb­ske naj ne bi bi­la ustre­zno po­ja­sni­la iz­vo­ra de­nar­ja.

V zve­zi s pri­me­rom Đuđić in nje­ni­mi tran­sak­ci­ja­mi prek No­ve KBM smo vpra­ša­nja na­slo­vi­li tu­di na ma­ri­bor­sko ban­ko. Si­no­či so nam spo­ro­či­li, da od­go­vo­re še pri­pra­vlja­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.