Mo­dni spo­dr­slja­ji na po­de­li­tvi zla­tih glo­bu­sov

Vecer - - SPOROČILA -

Za­po­ve­da­na spo­štlji­va čr­ni­na je na eno naj­bolj ble­šče­čih hol­ly­wood­skih no­či ne­ka­te­re po­šte­no zbe­ga­la, dru­gi pa so se na­njo kar po­žvi­žga­li. Ide­ja, ki se je ne­ka­te­rim zde­la na­rav­nost fan­ta­stič­na za iz­ra­ža­nje mne­nja o in­du­stri­ji, ki so jo oči­tno ugra­bi­li iz­pri­je­ni mi­li­jo­nar­ji, spet dru­gim pa se je zde­lo, da je na­rek uda­ril mi­mo. Vse­ka­kor pa čr­na od nek­daj da­je ve­li­ko ma­ne­vr­ske­ga pro­sto­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.