Šte­vec

Vecer - - V žarišču -

352

mi­li­jo­nov evrov bi po­me­nil dvig vre­dno­sti plač­ne le­stvi­ce za 8 od­stot­kov.

393

mi­li­jo­nov evrov bi zne­sel dvig plač za tri plač­ne ra­zre­de nad 26. plač­nim ra­zre­dom.

140

mi­li­jo­nov evrov bi bil vre­den dvig plač za dva plač­na ra­zre­da do 26. plač­ne­ga ra­zre­da.

100

mi­li­jo­nov evrov po­me­ni po­nov­no iz­pla­če­va­nje de­lov­ne uspe­šno­sti.

2,4

mi­li­jo­na evrov bi zne­sel viš­ji re­gres za le­tni do­pust.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.