Dva kon­cer­ta

Vecer - - Kultura -

Di­ja­ki­nja če­tr­te­ga le­tni­ka II. gi­m­na­zi­je, ki je ime­la za­dnjo lan­sko po­pev­ko te­dna, in še ne ve, kaj bo štu­di­ra­la. Bo pa v krat­kem ime­la še dva kon­cer­ta v Ma­ri­bo­ru, v Pi­sar­ni KMŠ (19. ja­nu­ar­ja) in Am­fi­te­a­tru II. gi­m­na­zi­je (3. fe­bru­ar­ja).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.