Dra­ga in ne­u­spe­šna vi­so­ka šo­la

Vi­so­ka šo­la Rav­ne, ki iz­va­ja le iz­re­dni štu­dij s po­dro­čja stroj­ni­štva, ima te­ža­ve z vpi­som

Vecer - - FRONT PAGE -

Ra­ven­ska ob­či­na za vi­so­ko šo­lo, v ka­te­ri je do­slej di­plo­mi­ral le en štu­dent, de­set pa jih je pre­ki­ni­lo štu­dij, na­me­ni­la sko­raj 270 ti­soč evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.