Da se le ne za­le­ti v dre­vo

Vecer - - Šport -

Ekso­tič­ni špor­tnik iz Ton­ge Pi­ta Ta

ufa­to­fua bo na olim­pij­skih igrah de­bi­ti­ral ju­tri v smu­čar­skem te­ku. Nje­go­vi ci­lji ni­so prav vi­so­ki. "Pr­vi ko­rak bo kon­ča­ti, pre­den uga­sne­jo lu­či, to je šte­vil­ka ena. Ne za­le­te­ti se v dre­vo, to je šte­vil­ka dve," je de­jal 34-le­tnik. Tau­fa­to­fua je po­zor­nost vzbu­dil pred dve­ma le­to­ma, ko se je na od­pr­tju po­le­tnih olim­pij­skih iger v Riu de Ja­ne­i­ru po­ja­vil z raz­ga­lje­nim in na­o­lje­nim zgor­njim de­lom te­le­sa. Kljub hu­de­mu mra­zu je ena­ko sto­ril v Pjon­gčan­gu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.