Glad­ka zma­ga Man­che­stra

Vecer - - Šport -

V pr­vih tek­mah osmi­ne fi­na­la no­go­me­tne li­ge pr­va­kov sta se v To­ri­nu Ju­ven­tus in Tot­ten­ham raz­šla brez zma­go­val­ca, bi­lo je 2:2 (2:1), Man­che­ster Ci­ty pa je v Ba­slu vi­so­ko zma­gal 4:0 ( 3:0). Za Ita­li­ja­ne je bil dva­krat uspe­šen Gon­za­lo Hi­gu­a­in (na po­snet­ku), v 2. mi­nu­ti in v 9. iz enajst­me­trov­ke, za An­gle­že pa sta za­de­la Har­ry Ka­ne (35.) in Chri­sti­an Eri­ksen (71.). Uspe­šnej­ši je bil dru­gi an­gle­ški klub, ki je prak­tič­no že v če­tr­t­fi­na­lu. Za Man­che­ster je dva­krat za­del Il­kaj Gün­do­gan, po en­krat Ber­nar­do Sil­va (18.), in Ser­gio Agu­e­ro (23.). Si­no­či sta se v der­bi­ju osmi­ne fi­na­la po­me­ri­la Re­al Ma­drid in PSG ter Por­to in Li­ver­pool.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.