Sme­tar, ki po­bi­ra na­šo sla­bo vest

Vecer - - SPOROČILA -

Franc Je­se­nek več kot dve de­se­tle­tji od­stra­nju­je na čr­no od­vr­že­ne sme­ti v na­ra­vi. Ne­mar­ne­že in po­klic­ne sme­tar­je opo­zo­ri na div­ja od­la­ga­li­šča tu­di ta­ko, da ne­sna­go obe­si na pro­me­tne zna­ke. Dro­ben mo­ški z bra­do, is­kre­ga po­gle­da in na­sme­ha, ki iz­ža­re­va vztraj­nost in tu­di tr­mo. V Ma­ri­bo­ru in oko­li­ci lju­dje ve­do zanj, in če­prav ve­do tu­di, kaj poč­ne, mu na ža­lost de­la ne zmanj­ka. Pla­čal je šte­vil­ne glo­be, pri­ja­vlja­li so ga, ker naj bi z zbra­ni­mi smet­mi sme­til.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.