Le­vo spo­daj

Vecer - - VŽARIŠČU -

Če­mu se sploh po­go­var­ja­mo o po­kra­ji­nah? Laž­je bi bi­lo re­či: Lju­blja­na in osta­nek Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.