Su­do­ku

Vecer - - SPORT -

V vse vr­sti­ce i n stolp­ce vpi­ši­te šte­vil­ke 1 do 9. Ne­kaj šte­vilk je že vpi­sa­nih. V vsa­ki vr­sti­ci in stolp­cu se lah­ko vsa­ka šte­vil­ka po­ja­vi le en­krat. Ena­ko ve­lja tu­di za vsak kva­drat 3 x 3. Re­ši­tev je mo­žna le ena. Če pa na­lo­gi ne bo­ste kos, si po­glej­te re­ši­tev de­sno.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.