Da,

Vecer - - ŠPORT -

na­ro­čam re­vi­jo Kih za naj­manj 1 le­to (26 šte­vilk) do pi­sne­ga pre­kli­ca

Ime in pri­i­mek Uli­ca Po­štna št. in po­šta E-po­šta Te­le­fon Da­tum Davč­na šte­vil­ka Pod­pis

na­roc­ni­na@re­vi­ja-kih.si I 02 23 53 326 I www.re­vi­ja-kih.si Ve­čer Re­vi­je, na­ro­či­lo Ki­ha, Ul. slov. osa­mo­svo­ji­tve 2, 2000 Ma­ri­bor

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.