KINDERSIEKTES IS NIE GRAP­PIES NIE

Baba & Kleuter - - NUUS -

... ver­al nie vir groot­men­se nie. Ver­ant­woor­de­li­ke ou­ers laat ent hul klein­goed in teen po­lio, wit­seer­keel, kink­hoes en k­lem-in-die-kaak en be­skerm hul­le so teen dié na­re siek­tes. Maar het jy ge­weet dat die uit­wer­king van ’n in­en­ting nie nood­wen­dig aan­hou om be­sker­ming te bied na­ma­te ’n mens ou­er word nie? Prof. Ni­co­let­te du P­les­sis, ’n spe­si­a­lis in aan­steek­li­ke siek­tes aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria, sê dat te min Suid-A­fri­kaan­se kin­ders in­ge­ënt word, wat klaar be­te­ken die be­sker­ming is nie vol­doen­de nie. Boon­op neem die im­mu­ni­teit wat die in­en­ting bied met­ter­tyd af. Dit be­te­ken baie van die vol­was­se­nes in ons land loop die ge­vaar om een van hier­die siek­tes op te doen, en ook om dit dan aan kwes­ba­re kin­ders oor te dra.

Die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie be­veel dus aan dat vol­was­se­nes hul­le ook van tyd tot tyd weer laat in­ent, ver­al dié wat met jong kin­ders werk.

Die ge­va­re is ’n werk­lik­heid. In 2015 het wit­seer­keel in Suid-A­fri­ka uit­ge­breek en min­stens vier men­se is dood, ter­wyl dit ’n siek­te is wat in ny­wer­heids­lan­de feit­lik heel­te­mal uit­ge­roei is dank­sy ’n deeg­li­ke in­en­tings­pro­gram.

In 2015 het dit ook be­kend ge­word dat kink­hoes in Suid-A­fri­ka ál meer on­der tie­ners en vol­was­se­nes be­gin voor­kom.

Dr. Si­mon S­tra­chan, ’n spe­si­a­lis-pe­di­a­ter van Kaap­stad, sê in­en­ting is vei­lig en doel­tref­fend en die he­le ge­meen­skap trek voor­deel daar­uit. Hoe meer men­se in­ge­ënt word, hoe klei­ner is die ge­vaar dat siek­tes sal ver­sprei.

Ni­co­let­te sê jy be­hoort jaar­liks met jou dok­ter te praat oor die op­da­te­ring van jou in­en­tings, juis wan­neer jy kin­ders het of met kin­ders werk.

DRIE SLYP­SKO­LE

Die S­port­we­ten­skap­s­in­sti­tuut en die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad se af­de­ling vir oe­fen­we­ten­skap en sport­ge­nees­kun­de bied ’n uur­lan­ge praat­jie vir ou­ers oor hoe be­lang­rik dit is om ak­tie­we kin­ders groot te maak. Dit vind om 18:30 plaas op Maan­dag, 19 Sep­tem­ber. Kaar­tjies kos R75 elk en is by web­tic­kets.co.za te kry. Van 12 tot 23 Sep­tem­ber kan jy gra­tis we­bi­na­re kyk oor ge­boor­te en kraam op die web­tuis­te we­a­ving­wis­dom.li­ve. Wan­neer jy re­gis­treer sal jy in­lig­ting kry oor wan­neer die 21 vi­deo-ses­sies met plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­ne­le ken­ners en sprekers be­skik­baar is. As jou ba­ba se ge­boor­te na­der kom, sal jy baie in­spi­ra­sie en be­mag­ti­ging hier vind. As een van jou kin­ders met aan­dag­ge­brek suk­kel, het jul­le, die ou­ers, ook hulp en on­der­steu­ning no­dig. Woon ge­rus op 17 en 18 Sep­tem­ber die Jo­han­nes­burg­se kon­fe­ren­sie by van die Aan­dag­ge­bre­ken- Hi­pe­r­ak­ti­wi­teit-S­teun­groep ( Ad­ha­sa). Dis daar­op ge­mik om ou­ers te help. Gaan na ad­ha­sa.co.za vir nog in­lig­ting.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.