DOEN DIT SO

Baba & Kleuter - - KLEUTER -

• Stel dui­de­li­ke gren­se waar­bin­ne jou kind keu­ses kan maak. Kin­ders son­der gren­se kan suk­kel om ver­ant­woor­de­li­ke keu­ses te maak. Be­perk daar­om sy keu­se tot drie of vier din­ge of gee hom ’n vas­te be­drag geld en laat hom kies hoe hy dit gaan be­stee. • Ge­sels met jou kind oor sy keu­ses. Ge­bruik een­vou­di­ge taal en help hom om die ge­vol­ge van sy keu­ses te ver­staan. Cor­lia se raad is: “Spel die ge­vol­ge uit. So kan hy ’n in­ge­lig­te be­sluit neem.” Stel ook ag­ter­na vas hoe­kom hy ’n be­paal­de keu­se ge­maak het. • Laat jou kind die ge­vol­ge van sy keu­ses dra en wees kon­se­kwent daar­oor, maar ook bil­lik. • Gee po­si­tie­we te­rug­voer oor reg­te keu­ses. As jou kind “ver­keerd” kies, keur sy ge­drag af, maar nie hom as mens nie. • Oe­fen keu­ses deur dit uit te speel. Met spel kan jou kind baie soor­te op­tre­des op die proef stel son­der dat die ge­vaar van ’n sleg­te ge­volg hom knie­hal­ter. Spel is ’n kind se taal, ver­dui­de­lik Cor­lia. Jou kind gaan aan die hand van ’n spe­le­tjie die heel bes­te oor keu­ses leer. • Ge­bruik sto­ries om jou kind oor keu­ses te leer, soos Ha­sie en S­kil­pad. Wie se keu­se was die lek­ker­ste? Wie se keu­se was die bes­te? So kan jou kind leer dat die lek­ker­ste nie nood­wen­dig die bes­te is nie. • Oe­fen keu­ses met jou kind. Laat hom kies tus­sen room­ys en sjo­ko­la­de. Dan tus­sen ’n pie­sang en peer. Dan tus­sen sy twee guns­te­lin­ge. Ge­sels met hom: Hoe­kom het jy dit ge­kies? Wat­ter een is die lek­ker­ste? Maar wat­ter een maak jou die ge­sond­ste?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.